ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน - ระบบส่งข้อมูลเยี่ยมบ้าน/refer เครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ระบบส่งข้อมูลเยี่ยมบ้าน/refer เครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
COC สุราษฎร์ธานี > ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน > ระบบส่งข้อมูลเยี่ยมบ้าน/refer เครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 

ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อบันทึกข้อมูลส่งเยี่ยม. ช่องข้อมูลจำเป็นจะแสดงสัญลักษณ์ *

ผู้ส่ง (เจ้าหน้าที่): *
Email: *
โปรดทราบ!...ท่านไม่ได้ใช้ Google Chrome ในการเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งจะทำให้การรับส่งข้อมูลของท่านมีความผิดพลาด
กรุณาปิดหน้านี้ แล้วเข้าระบบอีกครั้ง ผ่าน Google Chrome
ขอบคุณครับ...
รพ.สต.ผู้ส่งผู้ป่วยรายนี้ :
ส่งผู้ป่วยให้ผู้ดูแลในพื้นที่ :
รุนแรงระดับ: *


ประเภทผู้ป่วย: *
ที่อยู่ขณะพักฟื้น: *
เบอร์โทรศัพท์:
HN รพ.สต.: *
การวินิจฉัย: *
วันที่ Admit:
วันที่ D/C:
วันนัด:
เพศผู้ป่วย: *

อายุ: *
เลขประชาชน 13 หลัก:
สิทธิการรักษา:
หัตถการ/การคลอด/วันที่:
เพศเด็กแรกเกิด:


น้ำหนักเด็กแรกเกิด(กรัม):

ชื่อผู้ป่วย: *
ข้อความสรุปข้อมูลเจ็บป่วย
การรักษาที่ได้รับ: *

สภาพผู้ป่วยก่อนจำหน่าย:
วัสดุการแพทย์ที่ติดตัวก่อนกลับบ้าน:
อุปกรณ์การแพทย์สำรองใช้ที่บ้าน:
แนวทางการเยี่ยมบ้าน:

เอกสารแนบ:

ข้อจำกัดการแนบไฟล์
 
 
 
 
 
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811